Aktualizacja: 18.10.2018


Szanowni Państwo,

na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego zostałem upoważniony do odwołania obecnego zarządu Armatury Krakowskiej Sp. z o.o.

Dalsze rozporządzanie spółką pozostawiam do dyspozycji sądu. Będzie on zarządzał jej mieniem, w tym niniejszą stroną internetową oraz widocznym poniżej adresem mailowym. Jednocześnie proszę o nie kierowanie żadnej korespondencji listownej na adres Przebieczany 580, ponieważ umowa najmu nieruchomości wygasła i nie została przedłużona.

Postanowienie sądu w Krakowie oznacza również zakończenie odkupywania przeze mnie wierzytelności klientów indywidualnych wobec Armatury. Z mojej propozycji skorzystało 161 osób, a łączna kwota odkupionych wierzytelności wyniosła 944 111,69 zł.

Dziękuję zarówno za zaufanie, jakim mnie Państwo obdarzyli, jak również za słowa wdzięczności, których nie szczędzili Państwo w korespondencji mailowej. Pozostałe osoby wciąż mogą dochodzić roszczeń na drodze przewidzianych w prawie postępowań.

 

Z poważaniem
Paweł Kubowicz

 

 

 

ARCHIWALNY WPIS